Polttomoottorit

Teemme päivittäin valintoja. Valinnoillamme on vaikutusta ympäristöömme ja hyvinvointiimme. Valitsemalla kaasuauton teet ekoteon.

Moottoritekniikkaa

Polttomoottori on moottori, jossa polttoaineen polttamisesta saatava energia muutetaan mekaaniseksi liikkeeksi. Polttomoottoreita ovat mäntämoottorit ja kaasuturbiinit. Mäntämoottorissa laajeneva palamiskaasu työntää mäntää ja männän edestakainen liike muutetaan kiertokangen ja kampiakselin avulla käyttökelpoiseksi pyöriväksi liikkeeksi. Suihku- ja kaasuturbiinit perustuvat jatkuvaan palamiseen, jossa laajenevat palamiskaasut vaikuttavat turbiinisiivistön kautta pyörivään akseliin.

Polttomoottorin polttoaineena voidaan käyttää nesteitä ja kaasuja. Yleisiä polttoaineita ovat öljyjalosteet kuten dieselöljy, bensiini, petroli ja nestekaasu. Nykyisin näiden lisäksi käytetään uusiutuvista raaka-aineista tehtyjä polttoaineita kuten etanoli ja biodiesel.

moottorivalmis

Polttomoottori

Otto- ja dieselmoottori

Lukumäärällisesti yleisimmät polttomoottorityypit ovat ottomoottori ja dieselmoottori, jotka ovat saaneet nimensä keksijöidensä mukaan. Ottomoottori sai nimensä keksijänsä saksalaisen Nikolaus Otton mukaan. Moottorin sylinteriin syötetään polttoaineen ja ilman seosta ja seos sytytetään kipinällä. Seoksen erittäin nopea palaminen aiheuttaa palotilaan paineen joka työntää mäntää kohti kampiakselia. Männän liike työntää kiertokankea, mikä pakottaa kampiakselin pyörimisliikkeeseen.

Dieselmoottori on nimetty Rudolf Dieselin mukaan. Dieselmoottoreissa on samanlainen kampikoneisto kuin otto- ja kaksitahtimoottoreissa. Dieselmoottoreissa polttoaine kuitenkin sytytetään eri tavalla kuin otto- ja kaksitahtimoottoreissa.

Dieselmoottorissa nestemäinen polttoaine ruiskutetaan hieman ennen tarkoitettua syttymishetkeä kuumaa ilmaa sisältävään palotilaan, jolloin polttoaine höyrystyy ja sekoittuu kuumaan ja paineistettuun ilmaan. Ilman kuumuus ja paine sytyttävät polttoaineen ja paine sylinterissä nousee nopeasti.Dieselmoottori voi olla kaksi- tai nelitahtinen.

Kaasumoottori

Ajoneuvoissa käytettävä kaasumoottori on pohjimmiltaan samankaltainen ottomoottori kuin bensiiniautoissa. Moottoriin on lisätty tekniikkaa jonka avulla voidaan polttoaineena käyttää maakaasua tai biokaasua tai näiden sekoitusta. Paineistettua maakaasua (CNG) poltettaessa syntyy 20–30 prosenttia vähemmän hiukkaspäästöjä kuin muista fossiilisista polttoaineista. Biokaasu on polttoaineena täysin päästötöntä.

Kaasusäiliössä paine on noin 3600 psi ja säätimen avulla moottoriin syötetään säiliöstä kaasua 125 psi:n paineella.

Kaasuauton kasvihuonekaasupäästöt ovat 166-183 CO2-ekvivalenttia/kilometri. Dieselautolla sama lukema on 164 CO2-ekv./km ja bensiiniautolla 182-195 CO2-ekv./km. Maakaasun sekaan voidaan kuitenkin sekoittaa helposti biokaasua, mikä alentaa kasvihuonekaasupäästöä.